RU BUT-GAZ

gaz do wózków widłowych

W ramach naszej oferty zaopatrujemy naszych odbiorców w wysokiej jakości gaz - jako paliwo do zasilania wózków widłowych.

Kontrolujemy jakość gazu od zakupu do końca procesu dystrybucji. Współpracując z nami odbiorca ma gwarancję, że butle dostarczane są bezpośrednio z rozlewni - bez pośredników i odrębnych magazynów.

Po miesiącu pracy na naszym gazie, każdy zaopatrzeniowiec zauważy oszczędności, a operator wózka widłowego równą pracę silnika. Wystarczy przetestować jakość naszego gazu i usługę dostawy.

Każdemu proponujemy wydzielić jeden lub dwa wózki do testu na miesiąc. My ponosimy dodatkowe koszty dostarczenia butli i ewentualnego ich odbioru gdyby nasz gaz i usługa dostawy nie spełniały oczekiwań użytkownika wózka widłowego.

 • Dlaczego warto używać gazu zakupionego w BUT-GAZie?

  gaz do wózków widłowych BUT-GAZ

  - Ma stałe parametry, wobec czego wózek nie wymaga regulacji po każdej dostawie,

  - Jest czysty - pochodzi od jednego producenta i każda partia jest badana w rafinerii,

  - Zanieczyszczenia pochodzące z procesu napełniania (opiłki metalu, rdza ze zbiorników i rurociągów) są wychwytywane przez dodatkowy filtr w rozlewni,

  - Parametry gazu dostarczanego przez BUT-GAZ spełniają normę tzw. autogazową przez cały rok,

  - Zamknięty obieg butli powoduje, iż nie wymagają one stosowania dodatkowych filtrów w wózkach,

  - W porównaniu z konkurencją - gwarantujemy kompleksową obsługę - od zakupu gazu w rafinerii do napełnienia butli i dostarczenia własnym transportem do klienta,

  - Jako jedyni posiadamy warunki techniczne do zagwarantowania najlepszej jakości gazu do wózków widłowych w połączeniu z największymi możliwościami magazynowymi w promieniu 200 km. Ilość i pojemności zbiorników pozwalają na utrzymanie najlepszych parametrów przez cały rok.

 • Znaczenie jakości w kosztach użytkowania

  Na koszt motogodziny wózka widłowego zasilanego gazem propan butan składa się:

  - Cena za butlę gazu do wózka podzielona przez ilość przepracowanych motogodzin z tej butli
  - Ważne!!: Wózek pracuje średnio na jednej butli 8h, a więc przyjmując cenę do obliczeń 40 zł za butlę - koszt jednej motogodziny wynosi 5 zł. Dłuższa o 30 min. praca na naszym gazie, to oszczędność 2,5 zł.,

  - Przerwy związane z wymianą dodatkowego filtra,

  - czystość naszych butli i gazu nie wymaga stosowania dodatkowego filtra, a więc brak kosztów z tym związanych,

  - Koszt serwisu w ramach regularnych przeglądów,

  - Koszt dodatkowych czyszczeń i napraw - stosując nasz gaz - zapewniamy jakość oraz zamknięty obieg butli, co eliminuje dodatkowe koszty związane z czyszczeniem i naprawami.  

 • butle dostarczane przez BUT-GAZ

  Firma BUT-GAZ dysponuje butlą przeznaczoną do zasilania wózków widłowych, która posiada:

  - specjalny zawór do poboru fazy płynnej gazu,

  - butla spełnia wszelkie wymogi polskich norm,

  - zastosowany zawór w butli pasuje do standardowego przyłącza wózka

  - specjalne oznakowania pozwalają prawidłowo podłączyć butlę do wózka widłowego

  - butle posiadają ważną legalizacją zgodnie z wymogami przepisów Urzędu Dozoru Technicznego

  - gwint zaworu zabezpieczony zaślepką

  - butla posiada plombę z folii termokurczliwej

 • warunki oferty BUT-GAZ

  - BUT-GAZ dostarcza gaz w butlach zgodnie ze standardami obowiązującymi przy obrocie gazem płynnym w Polsce

  - Zapewniamy ciągłość dostaw gazu w butlach w normalnych warunkach rynkowych

  - Dostarczamy kontenery do magazynowania butli, które spełniają wymogi BHP i ppoż

  - Powierzamy odbiorcy niezbędną ilość butli do zapewnienia ciągłości pracy wózków

  - Dostawy realizowane wg ustaleń

  - Termin płatności wg ustaleń (jesteśmy elastyczni)

  - W celu wyeliminowania zmiennych notowań proponujemy cenę ustalaną wg notowań

  - Stosowana przez nas marża jest atrakcyjna, dlatego umowa nie zawiera żadnych dodatkowych kar za rozwiązanie umowy z Państwa strony (konkurencja nie da lepszych warunków na dłuższy okres).

   

  Szczegóły odnośnie notowań, dostaw i innych pytań z Państwa strony przedstawimy osobiście.