Gaz do wózków widłowych

W ramach naszej oferty zaopatrujemy naszych odbiorców w wysokiej jakości gaz – jako paliwo do zasilania wózków widłowych. Kontrolujemy jakość gazu od zakupu do końca procesu dystrybucji. Współpracując z nami odbiorca ma gwarancję, że butle dostarczane są bezpośrednio z rozlewni – bez pośredników i odrębnych magazynów. Po miesiącu pracy na naszym gazie, każdy zaopatrzeniowiec zauważy oszczędności, a operator wózka widłowego równą pracę silnika. Wystarczy przetestować jakość naszego gazu i usługę dostawy.

Każdemu proponujemy wydzielić jeden lub dwa wózki do testu na miesiąc. My ponosimy dodatkowe koszty dostarczenia butli i ewentualnego ich odbioru gdyby nasz gaz i usługa dostawy nie spełniały oczekiwań użytkownika wózka widłowego.

Dlaczego warto używać gazu zakupionego w BUT-GAZie?

Ma stałe parametry, wobec czego wózek nie wymaga regulacji po każdej dostawie,

Jest czysty – pochodzi od jednego producenta i każda partia jest badana w rafinerii,

Zanieczyszczenia pochodzące z procesu napełniania (opiłki metalu, rdza ze zbiorników i rurociągów) są wychwytywane przez dodatkowy filtr w rozlewni,

Parametry gazu dostarczanego przez BUT-GAZ spełniają normę tzw. autogazową przez cały rok,

Zamknięty obieg butli powoduje, iż nie wymagają one stosowania dodatkowych filtrów w wózkach,

W porównaniu z konkurencją – gwarantujemy kompleksową obsługę – od zakupu gazu w rafinerii do napełnienia butli i dostarczenia własnym transportem do klienta,

Jako jedyni posiadamy warunki techniczne do zagwarantowania najlepszej jakości gazu do wózków widłowych w połączeniu z największymi możliwościami magazynowymi w promieniu 200 km. Ilość i pojemności zbiorników pozwalają na utrzymanie najlepszych parametrów przez cały rok.

Znaczenie jakości w kosztach użytkowania

Na koszt motogodziny wózka widłowego zasilanego gazem propan butan składa się:

 • Cena za butlę gazu do wózka podzielona przez ilość przepracowanych motogodzin z tej butli
 • Ważne!!: Wózek pracuje średnio na jednej butli 8h, a więc przyjmując cenę do obliczeń 40 zł za butlę – koszt jednej motogodziny wynosi 5 zł. Dłuższa o 30 min. praca na naszym gazie, to oszczędność 2,5 zł.,
 • Przerwy związane z wymianą dodatkowego filtra,
 • czystość naszych butli i gazu nie wymaga stosowania dodatkowego filtra, a więc brak kosztów z tym związanych,
 • Koszt serwisu w ramach regularnych przeglądów,
 • Koszt dodatkowych czyszczeń i napraw – stosując nasz gaz – zapewniamy jakość oraz zamknięty obieg butli, co eliminuje dodatkowe koszty związane z czyszczeniem i naprawami.

Butle dostarczane przez BUT-GAZ

Firma BUT-GAZ dysponuje butlą przeznaczoną do zasilania wózków widłowych, która posiada:

 • specjalny zawór do poboru fazy płynnej gazu,
 • butla spełnia wszelkie wymogi polskich norm,
 • zastosowany zawór w butli pasuje do standardowego przyłącza wózka
 • specjalne oznakowania pozwalają prawidłowo podłączyć butlę do wózka widłowego
 • butle posiadają ważną legalizacją zgodnie z wymogami przepisów Urzędu Dozoru Technicznego
 • gwint zaworu zabezpieczony zaślepką
 • butla posiada plombę z folii termokurczliwej

Warunki oferty BUT-GAZ

– BUT-GAZ dostarcza gaz w butlach zgodnie ze standardami obowiązującymi przy obrocie gazem płynnym w Polsce

– Zapewniamy ciągłość dostaw gazu w butlach w normalnych warunkach rynkowych

– Dostarczamy kontenery do magazynowania butli, które spełniają wymogi BHP i ppoż

– Powierzamy odbiorcy niezbędną ilość butli do zapewnienia ciągłości pracy wózków

– Dostawy realizowane wg ustaleń

– Termin płatności wg ustaleń (jesteśmy elastyczni)

– W celu wyeliminowania zmiennych notowań proponujemy cenę ustalaną wg notowań

– Stosowana przez nas marża jest atrakcyjna, dlatego umowa nie zawiera żadnych dodatkowych kar za rozwiązanie umowy z Państwa strony (konkurencja nie da lepszych warunków na dłuższy okres).

Szczegóły odnośnie notowań, dostaw i innych pytań z Państwa strony przedstawimy osobiście.